Huurvoorwaarden Watersportcentrum Brielle BV

De huurvoorwaarden van Watersportcentrum Brielle hebben betrekking op de verhuur van open vaartuigen zonder bemanning op het Brielse Meer. U gaat door middel van boeking akkoord met deze voorwaarden.


Vaartuigen

Wij stellen u het vaartuig in goede staat van onderhoud – zodat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is – ter beschikking voor de overeengekomen huurperiode.
U heeft het gebruiksrecht van het vaartuig gedurende de overeengekomen huurperiode en gebruikt het vaartuig als een goed schipper, overeenkomstig de bestemming en het maximale aantal toegestane opvarenden.
U wordt geacht voldoende vaarvaardigheid te bezitten voor het gehuurde vaartuig en dient het met uiterste zorg te behandelen. Schades en/of vermissingen moeten direct aan ons gemeld worden.


Huurovereenkomst

Verhuur vindt uitsluitend plaats aan personen van 16 jaar en ouder. Legitimatie is verplicht met een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.
Het is niet toegestaan zich met een vaartuig binnen afgepaalde zwemplaatsen en binnen 30 meter van vissteigers op te houden.
Het vaartuig dient schoon ingeleverd te worden. Er mag geen afval overboord gegooid worden.
Hondenzijn aan boord van de boten toegestaan, mits deze geen schade aan het vaartuig veroorzaken.

Reservering en annulering

Reservering per telefoon, per mail of online geldt als juridische wilsovereenstemming. U dient minimaal 15 minuten voor de start huurperiode aanwezig te zijn.
Een reservering is pas definitief na betaling van het huurbedrag. U kunt een reservering tot 48 uur voor de start huurperiode annuleren tegen administratiekosten of kosteloos verplaatsen. Tussen 48 en 24 uur voor aanvang huurperiode kunt u alleen verplaatsen tegen administratiekosten en binnen 24 uur blijft de reservering staan en krijgt u geen restitutie. Annuleren kan door een mail te sturen aan info@watersportcentrumbrielle.nl. Vermeld altijd de dag en tijden van reservering. Administratiekosten/annuleringskosten zijn € 5,- .
Geen annuleringskosten zijn verschuldigd bij slechte weersomstandigheden, zoals storm, onweer of zware regenval. In overleg kan dan een nieuwe datum worden bepaald.


Tarieven

De huurprijzen van de motorboten zijn inclusief brandstof.
De huursom dient bij reservering via ideal voor afvaart te worden voldaan. Ook moet vóór verhuur een borgsom worden achtergelaten. Vaartuigen moeten op het afgesproken tijdstip ingeleverd worden, waarna de borg wordt geretourneerd indien er geen schades of vermissingen zijn.
Overtuig u ervan dat u op tijd terug bent, ook gelet op eventuele stroom of tegenwind, zodat u een eventuele volgende huurder niet dupeert. Als u te laat bent, wordt extra huur berekend met een minimum van 1 uur.


Verzekering en aansprakelijkheid

Watersportcentrum Brielle stelt zich niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door roekeloos vaargedrag, overmatig drankgebruik, moedwillige vernieling en het niet opvolgen van onze aanwijzingen c.q. waarschuwingen.
U huurt het vaartuig op eigen risico en bent verantwoordelijk voor het gedrag van alle opvarenden. Alle motor- en roeiboten zijn geschikt voor maximaal vier volwassenen of anders aangegeven. Een vaarbewijs is niet nodig. Watersportcentrum Brielle is verzekerd volgens de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven met een eigen risico voor rekening van huurder van € 200,- per boot per zaak.
Mocht er onverhoopt toch schade zijn ontstaan, meld dat dan bij terugkeer op het Watersportcentrum. Voor de te maken kosten ontvangt u een kwitantie, die u eventueel bij uw verzekeraar kunt claimen. Niet gemelde schade en/of vermissing vallen buiten het eigen risico. Voor het (laten) verrichten van reparaties door derden is onze toestemming nodig.
Kayaks en SUP-boards zijn niet verzekerd,u vergoed zelf de schade , maar schade aan derden kan meestal verhaald worden op uw eigen WA-verzekering. Trek kayaks en SUP-boards niet omhoog op stenen, maar ga naar een strandje.
Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders of begeleiders. Het is niet toegestaan achter het gehuurde vaartuig zaken te slepen. Wij adviseren u een reddingsvest te dragen als u de zwemkunst onvoldoende machtig bent.


Watersportcentrum Brielle
Brielse Veerweg 3
3231 NA BRIELLE

Telefoon:+31618213220
E-mail: info@watersportcentrumbrielle.nl


Bankrekening nummer NL52ABNA0887531679
KvK 80745741
BTW NL 8617.84.066